Remiss

Du kan få remiss riktad till oss på Klarälvskliniken av din läkare. Kostnaden är densamma som om du själv kontaktar oss.

Avtal med region Värmland

Sjukgymnasterna Thomas Langer, Bosse Gabrielsson, Carolin Eriksson, Sandra Mangsbo och Olivia Weslien har avtal med region Värmland. Besöksavgiften hos dem är densamma som hos region Värmlands sjukgymnaster, 300kr. Högkostnadsskydd gäller.

Alt Text