Remiss

Du kan få remiss från din läkare som då skickas till oss på Klarälvskliniken. Det måste framgå på remissen att du vill komma till Klarälvskliniken. Kostnaden är densamma som om du själv kontaktar oss.

 

Landstingsavtal

Sjukgymnasterna Thomas Langer, Bosse Gabrielsson, Carolin Eriksson och Marcus Eng har avtal med Landstinget i Värmland. Besöksavgiften hos dem är densamma som hos landstingets sjukgymnaster.