Remiss

Du kan få remiss från din läkare som då skickas till oss på Klarälvskliniken. Det måste framgå på remissen att du vill komma till Klarälvskliniken. Kostnaden är densamma som om du själv kontaktar oss.

Avtal med region Värmland

Sjukgymnasterna Thomas Langer, Bosse Gabrielsson och Carolin Eriksson har avtal med region Värmland. Besöksavgiften hos dem är densamma som hos region Värmlands sjukgymnaster.

Alt Text